Nieuwe Kerk

Door de sterke afname van het aantal kerkgangers, is eind jaren ’60 van de vorige eeuw besloten de Nieuwe Kerk van haar kerkelijke functie te ontheffen. Naar aanleiding hiervan is de Nieuwe Kerk grondig gerenoveerd en werd er een unieke locatie gecreëerd voor het houden van zeer uiteenlopende evenementen en concerten.

Door de komst van de hightech panelen is de akoestiek in de Nieuwe Kerk nagenoeg perfect te noemen zonder afbreuk te doen aan het karakter van de locatie. Mede dankzij deze vormt de Nieuwe Kerk al jaren een bekend cultureel podium voor diverse (inter)nationale muzikale gezelschappen en organisatoren.